หน้าที่ในเส้นทางธรรม

ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ


หน้าที่การงาน

 • ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสและประธานคณะกรรมการอำนวยการวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา [Wat Buddhapanya : 1157 INDIAN HILL BLVD., POMONA, CA 91767 USA]
 • เจ้าอาวาสวัดลอยฟ้า Facebook : Skytemple และ เว็ปไซต์ www.skytemple.org
 • ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมให้เป็น พระธรรมทูตพิเศษ สายประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ผู้อำนวยการสถาบันปัญญานันทะ ค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การศึกษาพระพุทธศาสนาในแนวลึกและประยุกต์แก่ประชาชนทั่วไปและ เยาวชนมามากกว่า 500 รุ่นๆละ 80 - 100 คน ระหว่างปี พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2544
 • อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • อดีตรองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 

งานเผยแพร่พระพุทธศาสนาและกิจนิมนต์สำคัญ

 • ได้รับนิมนต์เป็นครั้งคราวไปบรรยายพุทธธรรมประยุกต์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยพายัพ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช, และมหาวิทยาลัยราชมงคลภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
 • ได้รับนิมนต์ไปร่วมประชุมใหญ่ “ศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติภาพโลก” ณ.ประเทศเกาหลี, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา
 • ได้รับนิมนต์ไปร่วมประชุมใหญ่ “การหยุดบุหรี่เพื่อสุขภาพดี” ณ.กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
 • ได้รับนิมนต์ร่วมรายการ “ตามหาแก่นธรรม” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ระหว่างปี พ.ศ.2540 ถึง 2544 และทางสถานีโทรทัศน์ ASTV พ.ศ.2550
 • ได้รับนิมนต์ออกรายการ “ทไวไลท์โชว์” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
 • เป็นผู้จัดรายการ “คนรักธรรม” ผ่านเคเบิ้ลทีวี สถานี NATTV (เพื่อออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศใกล้เคียง) พ.ศ. 2547-2553

 

 

งานเขียนคอลัมน์เพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาและวิเคราะห์สังคม การเมืองในเชิงพุทธ

 • เขียนบทความเกี่ยวกับศาสนาและสังคมลงหนังสือพิมพ์ มติชน, นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
 • ปัจจุบันยังคงเขียนบทความเกี่ยวกับศาสนาและสังคมลงหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของเมืองลอสแองเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ หนังสือพิมพ์ เมืองไทยนิวส์ (MT), สยามมีเดีย และ สยามทาวน์ USA เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

 

  

 

งานเขียนหนังสือ

ผลงานเขียนหนังสือภาษาไทยเพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานตามสะดวก ได้แก่

 • บวชอย่างไรจึงจะได้บุญ
 • ชีวิตและงานของท่านปํญญานันทะ
 • พุทธะอยู่ไหนเมื่อไทยเป็นนิกส์
 • ธรรมะชำระการเมือง
 • ธรรมะหลายมิติ
 • รัฐธรรม
 • ภูผาประชาธิปไตย
 • สิบวันในสวนโมกข์
 • ทางสู่สันติสุข
 • พุทธศาสนากับการศึกษาตลอดชีพ
 • พุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • ธรรมจักร
 • ปฏิรูปการสงฆ์
 • บทธรรมอมตะ
 • บาป บุญ กุศล
 • พระราหุล
 • ดูใจ
 • ดูธรรม
 • ดูโลก
 • แก่นธรรม
 • พุทธวิถี
 • พระธรรมนำชีวิต
 • พัทธสีมาสาธิต (งานฝังลูกนิมิต วัดพุทธปัญญา)
 • วงเวียนชีวิต (ปฏิจจสมุปบาท)
 • ธรรมเหนือทุกข์
 • วัยใสในบ้านสวน
 • พระไทยเข้าคุกอเมริกา (ยังไม่ได้พิมพ์)
 • บันทึกไว้เมื่อวัย 51
 • ธรรมะทูโก Dhamma For You เล่ม 1

 

ผลงานเขียนหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานตามสะดวก ได้แก่

 • Introduction to Buddhism
 • Turning Point
 • The Buddha : A Teacher of Peace
 • Buddhism and Current Events
 • The Buddha’s Socio-political Ideas (Buddhapanya.org)

:: บทความแนะนำ

เมื่อมีปัญหา

เชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์ล้วนเคยเจอปัญหากันมาแล้ว และจะต้องพบปัญหากันอีกไปจนกว่าจะจากโลกนี้ไป      แต่หากนำเอาปัญหาที่เคยผ่านมาแล้วมาทบทวนก็จะพบว่า ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้และมีทางออกเสมอ ส่วนแก้ปัญหาแล้วปัญหานั้นจะหมดไปเสร็จสิ้นเด็ดขาดหรือยังหลงเหลืออยู่ นั่นก็คือการแก้ปัญหาที่มีผลออกมาแล้ว

ในฐานะที่เป็นมนุษย์เบาหวานคนหนึ่งที่เคียงคู่อยู่กับเบาหวานมาอย่างยาวนาน  ดูทีท่าเหมือนความรักของเราจะหวานชื่นขึ้นเรื่อยๆ จากร้อยกว่าจุด ถึงสองหรือสามร้อย สูงสุดเคยสูงถึง 700 จุด นับว่า รักกันแทบตายรือใจจะขาดเลยทีเดียว จึงอยู่ในฐานะแก้ปัญหาเบาหวานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

:: เสียงธรรมแนะนำ

The Noble Eightfold - Part 2

The Noble Eightfold - Part 2

Copyright © 2010 - 2015 Skytemple.org. All rights reserved.