การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

บันทึกไว้เมื่อวัย 55 ปี

ฉันเกิดวันที่ 2 มกราคม 2502  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 เวียนมาถึง ฉันจึงมีอายุ 55 ปี เต็มและย่างเข้าสู่ อายุ 56 ปีเรื่อยๆไป ชีวิตที่ผ่านมา 55 ปี นานมากเหมือนกัน รู้สึกว่า กาลเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ความจริงเวลาก็เคลื่อนคล้อยไปตามปกติของกงล้อแห่งกาละนั่นแหละ โดยสมมุติวันละ 24 ชั่วโมง แต่เรารู้สึกไปเองว่าเร็วหรือช้า เมื่ออายุ 55 ปี ฉันได้ผ่านวัยทั้งสามวัยมาอย่างครบถ้วนคือ ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 11

Heart of Buddhism 11

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.