การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

แนวทางปฏิรูปการเลือกตั้งที่ยังไม่ตกผลึก

ปัจจุบันนี้กระแสการเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยในด้านต่างๆ กำลังไหลเชี่ยวกรากประดุจน้ำป่าที่ไหลบ่ามาด้วยพลังแรง แผ่ขยายกระจายออกไปทั่วประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยนับว่า เป็นจุดร่วมที่สำคัญของคนไทย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ถึงเวลาที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยอย่างขนานใหญ่ในทุกด้าน

:: เสียงธรรมแนะนำ

Happy New Year

Happy New Year

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.