การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

เมืองไทยยุคปฏิรูป

สภาปฏิรูป แห่งชาติกำลังเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและแม้แต่กิจการพระพุทธศาสนา หากติดตามการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจะเป็นกฎเกณฑ์ในการสนับสนุนให้การปฏิรูปประสบความสำเร็จ  ยังไม่เห็นว่าจะปฏิรูปตรงไหน ซ้ำร้ายหลายเรื่องยังถอยหลังกลับอดีตอีกหลายปี

โดยเฉพาะร่างรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกรัฐมนตรี มองไม่ออกว่า จะมีการปฏิรูป หรือทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร นอกจากทำให้เกิดความสับสนอลหม่านมากขึ้นเท่านั้น

:: เสียงธรรมแนะนำ

K.Surapong's Daughter Marriage

K.Surapong's Daughter Marriage

Copyright © 2010 - 2015 Skytemple.org. All rights reserved.