การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

คนไทยใฝ่รู้

คนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกานับว่าเป็นกลุ่มคนไทยที่มีความสนใจในกิจการบ้านเมืองอย่างจริงจังกลุมหนึ่งนับตั้งแต่ปี2548 เป็นต้นมา คนไทยในอเมริกานอกจากมีความสนใจในกิจการบ้านเมืองมากแล้วยังมีส่วนร่วมในด้านความเคลื่อนไหวทางการเมืองสูง

พูดถึงเสรีภาพของคนไทยในอเมริกาอีกเล่าก็มีอย่างเหลือเฟือมากมาย คือสามารถตั้งกลุ่มการเมืองของตนเองหรือสังกัดกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวอยู่แล้วเพื่อให้การเคลื่อนไหวเข้มแข็ง และทรงพลังยิ่งขึ้น

:: เสียงธรรมแนะนำ

The Noble Eightfold - Part 2

The Noble Eightfold - Part 2

Copyright © 2010 - 2015 Skytemple.org. All rights reserved.