การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

การชุมนุมที่ยังไม่จบ

ทุกครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมือง ประชาชนทั่วไปทั้งที่สนใจการเมืองและไม่สนใจการเมือง ต่างตั้งคำถามเสมอว่า การชุมนุมจะจบลงเมื่อไร สถานการณ์การเมืองหลังการชุมนุมผ่านไปแล้วจะเป็นอย่างไรการชุมนุมใหญ่ทางการเมืองที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 มาจนถึงวันนี้ 11 ธันวาคม 2556 ยังหาวันจบไม่ลง และไม่มีใครทราบว่า หลังจากการชุมนุมผ่านไปแล้ว จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามมาบ้างสถานการณ์ทางการเมืองที่เร่าร้อนมาตลอดเวลาทำท่าว่าจะสงบลงด้วยร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันเฉลิมพระชนม์พรรษาที่ 5 ธันวาคม 2556

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 11

Heart of Buddhism 11

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.