การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

จดหมายจากเมืองไทย ฉบับที่ 2

เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อาตมาเดินทางกลับเมืองไทยแล้วพักที่วัดปัญญานันทารามคลองหกปทุมธานีถึงวันที่ 15 มกราคม 2558 ก็เดินทางไปเข้าอบรมที่วัดประสิทธิเวชตำบลบางปลากดอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก

เมื่อฉันอาหารเช้าที่ลานหินโค้งวัดปัญญานันทารามแล้วเวลา 8.30 น. เดินทางไปวัดประสิทธิเวชโดยรถเท็กซี่การเดินทางสะดวกดีใช้เวลาประมาณ 45 นาทีก็ถึงวัดประสิทธิเวชเส้นทางจากถนนใหญ่เข้าวัดทั้งสองข้างทางเป็นสถานที่จำหน่ายต้นไม้น้อยใหญ่มากมายหลายชนิดนักเลงต้นไม้เห็นแล้วต้องอดใจไม่ได้แน่ๆถนนเส้นนี้นอกจากมีต้นไม้ดอกไม้ประดับที่เขียวขจีและมีสีสันพันธุ์งามนานาชนิดแล้วยังมีเสาไฟฟ้าที่สวยงามไม่แพ้ถนนอักษะและจังหวัดสุพรรณบุรีทีเดียว

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 12

Heart of Buddhism 12

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.