การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

จดหมายจากเมืองไทย ฉบับที่ 1

เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย อาตมาออกเดินทางจากวัดพุทธปัญญาประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 7.00 น. ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินลอสแอนเจลิสเวลา 10.50 นาทีโดยสายการบินUnited Airlineเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นวันเสาร์ที่ 10มกราคม 2558 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นรอเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินนาริตะแล้วขึ้นเครื่องบินเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 18.15 น.เครื่องบินบินขึ้นจากสนามบินนาริตะแล้วลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 24.30 น. ช้ากว่ากำนหดเดิมหนึ่งชั่วโมง

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 6

Heart of Buddhism 6

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.