การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

อย่าฆ่ากัน

วันนี้เป็นวันที่  5 พฤศจิกายน 2556 ตามเวลาท้องถิ่นที่ประเทศแคนาดา อาตมา ได้เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศแคนาดา คือ แสดงปาฐกถาธรรมในงานทอดกฐินที่วัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา ในงานกฐินครั้ง นี้มีประชาชนคนไทยและชาวแคนาดาทั้งใกล้และไกลมาร่วมงานกันอย่างมากมายเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 4

Heart of Buddhism 4

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.