การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

ทางออกที่ยังเหลืออยู่

การชุมนุมต่อต้านนิรโทษกรรมแพร่กระจายไปสู่ประชาชนนิสิตนักศึกษาตามสถาบันการศึกษาที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจ บุคคลากรทางการแพทย์และการศึกษาออกมาร่วมกันคัดค้านอย่างทั่วหน้า นับเป็นกรณีพิเศษที่นักธุรกิจเอกชนเปิดตัวออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างชัดเจนอย่างนั้น

:: เสียงธรรมแนะนำ

Buddha Dhamma Sangka

Buddha Dhamma Sangka

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.