การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

จดหมายจากเมืองไทย ฉบับที่ 3

เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาววัดพุทธปัญญาและพี่น้องชุมชนคนรักธรรมทั้งหลาย วันที่เขียนจดหมายนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 อาตมายังคงพำนักที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อฝึกอบรมการเป็นพระอุปัชฌาย์ในวาระที่สองก่อนที่จะเข้าสู่วาระสามที่วัดสามพระยาเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 เป็นต้นไป วัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นวัดใหญ่มีองค์ประกอบทางพุทธศาสนาครบถ้วนคือมีศาสนวัตถุศาสนสถานศาสนบุคคลศาสนธรรมและศาสนพิธีที่หลากหลาย

:: เสียงธรรมแนะนำ

The Way of Peace

The Way of Peace

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.