การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

จดหมายจากเมืองไทย ฉบับที่ 6

เจริญพรชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อฉันเพลที่วัดชลประทานเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพิศาลสิกขากรเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ลูกศิษย์ขับรถมารับเพื่อไปบรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดกรงทองอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี อาตมาได้รู้จักกับท่านเมื่อคราวไปทอดกฐินวัดพระมหาชนกเมื่อปีพ.ศ. 2557

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 5

Heart of Buddhism 5

Copyright © 2010 - 2015 Skytemple.org. All rights reserved.