การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

ปฏิบัติศาสนกิจที่แคนาดา ตอนที่ 2

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 5.00 น.ตรงอาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์วัดวัดพุทธปัญญานันทารามออกเดินทางจากนครแวนคูเวอร์ไปลงเรือเฟอรี่เพื่อเดินทางต่อไปยังเกาะแวนคูเวอร์เมืองนาไนโม่ตามที่คุณหนูแดงและสามีชาวแคนาดาได้นิมนต์ไว้หลายปีแล้ว

การเดินทางครั้งนี้คุณรูดี้ทำหน้าที่เป็นอุบาสกคอยถวายความสะดวกในการเดินทางทุกประการโดยเฉพาะเรื่องยานพาหนะคุณรูดี้ได้นำรถของตนเองลงเรือเฟอรี่ไปด้วยเพราะเรือเฟอรี่ลำใหญ่บรรจุรถยนต์ได้หลายร้อยคัน

:: เสียงธรรมแนะนำ

Knowing for No Suffering - Part 2

Knowing for No Suffering - Part 2

Copyright © 2010 - 2015 Skytemple.org. All rights reserved.