การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

วันมาฆบูชา 57

เมื่อวันมาฆบูชาจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง พุทธศาสนิกชนชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรมทั้งหลาย ต่างถามว่า วัดพุทธปัญญาจะจัดงานมาฆบูชาไหม  จะจัดอย่างไรบ้าง ขอตอบตรงนี้ว่า วัดพุทธปัญญาและชมชุนคนรักธรรมจะจัดงานมาฆบูชาแน่นอน  ชุมชนคนรักธรรมส่วนหนึ่งที่อยู่ในมหานครลอสแอนเจลิส สะดวกที่จะไปร่วมงานที่กริฟฟิตพาร์ค  ส่วนพุทธบริษัทในเขตอื่นๆ ก็สะดวกที่จะไปร่วมงานที่วัดพุทธปัญญา

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 4

Heart of Buddhism 4

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.