การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

จดหมายจากเมืองไทยฉบับที่ 6

เจริญพรชาววัดพุทธปัญญาและชุมชนคนรักธรรม วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อฉันเพลที่วัดชลประทานเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณพิศาลสิกขากรเจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้ลูกศิษย์ขับรถมารับเพื่อไปบรรยายธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดกรงทองอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี อาตมาได้รู้จักกับท่านเมื่อคราวไปทอดกฐินวัดพระมหาชนกเมื่อปีพ.ศ. 2557 คราวนั้นอาตมาได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแก่ชาวพุทธนานาชาติที่มาร่วมทอดกฐินในวันนั้นเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วท่านกล่าวว่าถ้าอาตมามาเมืองไทยเมื่อไรขอให้แจ้งให้ทราบจะได้จัดให้แสดงธรรมแก่นักเรียนที่โรงเรียนของท่านซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลที่ท่านเป็นผู้รับอนุญาตเมื่ออาตมากลับมาเมืองไทยยังจำความตั้งใจและการนิมนต์ที่ท่านเคยมีจึงหาโอกาศสนองความตั้งใจของท่านทันทีที่มีเวลาว่างอยู่สองวัน

:: เสียงธรรมแนะนำ

Chanting and Meditation

Chanting and Meditation

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.