การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

จดหมายจากเมืองไทย ฉบับที่ 8

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 รถจากเทศบาลหนองสองห้องได้มาส่งที่หัวสะพานมิตรภาพไทย-ลาวด้านทิศตะวันออกจากนั้นคนขับรถก็ขอลากลับไปทำงานต่อที่เทศบาลอาตมากล่าวคำขอบคุณในความเมตตาที่ทั้งสองคนได้สละเวลามาส่งจนถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยอย่างสะดวก

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 3

Heart of Buddhism 3

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.