การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

การเมืองร้อนๆ

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องการคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ในวันที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่เรียกกันลือลั่นสนั่นเมืองว่า ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับเหมาแข่ง ซึ่งหมายความว่า ใครที่กระทำผิดมีโทษทางการเมืองรวมไปถึงคอรัปชั่นระหว่างปี 2547-2556 จะได้รับการลบล้างความผิดทั้งหมด  ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้ง

:: เสียงธรรมแนะนำ

Heart of Buddhism 14

Heart of Buddhism 14

Copyright © 2010 - 2014 Skytemple.org. All rights reserved.