การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 1

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 2

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 3

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 4

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 5

การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 6

 

:: บทความแนะนำ

ประชุมสมัชชาสงฆ์ฯปี 2558

การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2558 นับเป็นการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณวัดไทยลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียได้สิ้นสุดลงแล้ว ก่อนจะมีการประชุมสมัชชาสงฆ์ฯได้มีการประชุมสัมมนาเรื่องการเรียนการสอนศาสนาและภาษาไทยตามวัดต่างๆในสหรัฐอเมริกาและวันต่อมาก็ได้มีการสัมมนาเรื่องพุทธศาสนาและสันติภาพโลกซึ่งมีพระสงฆ์ผู้ทรงความรู้และคุณธรรมเข้าร่วมพอสมควร

:: เสียงธรรมแนะนำ

Four Noble Truth

Four Noble Truth

Copyright © 2010 - 2015 Skytemple.org. All rights reserved.